۰

امشاسپندان

مظاهر و جنبه های وجود الهی شش اشامسپند (امش سپنت) هستند که معنی تحت اللفظی آن فزونی بخش جاودان یا جاودانی مقدس بوده است. وجود این شش مفهوم خاص آیین زرتشتی است و در نظر استاد...

۰

۲۲ آپریل روز زمین پاک

روز زمین پاک روز جهانی زمین پاک هر ساله در ۲۲ آوریل در تمام دنیا برگزار و به همه مردم روی زمین یادآوری می شود که نباید سیاره خود «زمین»‌ را فراموش کنند و...

۰

بررسی و تحلیل افسانه سیمرغ

سیمرغ در شاهنامه فردوسی و بسیاری از کتب ملی و ادبیاتی ایران یک پرنده بسیار عظیم الجثه و طبق برخی گفته ها متشکل از ۳۰ مرغ که در کنار هم حرکت می کنند بوده...

۲

اَشو زوشت ، مرغ بهمن

اشوزوشت یا همان مرغ بهمن در زبان ساده یکی از اسطوره های ایرانی است. این اسطوره ی نیمه حقیقی همان جغد برفی یا سپیده بوف در میان محلی هاست. ایرانیان باستان و آریایی های...